top of page

B-kullet

Kullet bestod av 3 jenter og 1 gutt. Selv har vi beholdt Bjuti fra dette kullet.


bottom of page