top of page

Heka-B Tunet's Chili


Heka-B Tunet's Chili heter til daglig Cyrus og bor sammen med Tom Aspelund på Raufoss. Cyrus har også fått en liten Cavalier King Charles Spaniel venn, og sammen går de tre vennene mange turer sammen.


bottom of page